Chào mừng quý khách đến với cửa hàng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Giới thiệu và các nguyên tắc chung SHAKAVN cam kết tìm cách bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và gia đình bạn khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của SHAKAVN.

Để cung cấp cho bạn toàn bộ các sản phẩm, dịch vụ của SHAKAVN thỉnh thoảng chúng tôi cần thu thập thông tin về bạn.

Bất kỳ khi nào bạn cung cấp những thông tin như vậy, chúng tôi buộc phải sử dụng chúng theo đúng luật pháp của Việt Nam liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân.

SHAKAVN thu thập thông tin gì về tôi?

Khi bạn đăng ký tài khoản mua hàng hoặc sử dụng một dịch vụ trên bất kỳ website nào của SHAKAVN, ví dụ như để đăng ký nhận thông báo tin tức thường kỳ, tham gia thi đố, mini game, tin nhắn, chúng tôi có thể cần thông tin cá nhân về bạn. Thông tin này có thể là tên, email, địa chỉ để nhận thư, điện thoại để bàn, điện thoại di động, hay ngày sinh của bạn.

Khi điền thông tin vào các mục được yêu cầu, bạn tạo điều kiện để SHAKAVN cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu.

SHAKAVN cũng sử dụng cookie. Cookie là một lượng dữ liệu nhỏ ghi nhớ những lúc bạn truy cập internet để thiết kế những website theo thị hiếu của bạn. Bạn có thể chấp nhận tất cả cookie, thông báo mỗi khi nhận cookie, hoặc không chấp nhận bất kỳ cái nào bằng cách điều chỉnh phần mềm lướt mạng của bạn.

Tương tự, chúng tôi cũng thu thập địa chỉ IP (Địa chỉ IP là dãy số đặc thù của mỗi computer hay dụng cụ nối mạng) Chúng tôi dùng phần mềm phân tích về IP và cookie để cải thiện tiện ích truy cập của người sử dụng. Thông tin này không dùng để lập một hồ sơ cá nhân của bạn, và chúng tôi thường xuyên xóa các data thu thập được.

Nếu bạn 16 tuổi hoặc nhỏ hơn, vui lòng xin phép cha mẹ/người giám hộ trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho website của SHAKAVN. Nếu không được phép, người sử dụng không được phép cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi.

SHAKAVN sẽ sử dụng thông tin cá nhân của tôi thế nào?

SHAKAVN chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp, kể cả cho mục đích hành chính, có nghĩa là SHAKAVN có thể liên lạc với bạn về những dịch vụ mà bạn đăng ký.

Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin của bạn trừ khi việc tiết lộ được luật pháp yêu cầu hoặc cho phép.

Nếu bạn gửi hoặc đăng những thông tin gây xúc phạm, không thích hợp trên website của SHAKAVN, hoặc có hành động gây rối, SHAKAVN có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để ngăn chặn những hành động như vậy.

SHAKAVN sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của tôi trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ cất giữ thông tin cá nhân của bạn trên máy của chúng tôi khi nào còn cần thiết cho dịch vụ bạn đăng ký. Trong khi nếu bạn gửi bài đăng trên SHAKAVN , thường bài chỉ được lưu lại tùy theo mục đích của nó mà thôi.

ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn